SHARE

Asbl vun der Pompjee Mäerzeg invitéiert op hiert Oktoberfest reloaded!

Hoffi-Zambezi suergt dest Joer fir bäschten Oktoberfestmusik an Stemmung as garantéiert!

Biergarten, Maas, Bretzel, Grill, Fotobox &&

Viirverkaaf mol bei all Member aus den Mäerzeger Pompjeeën den rescht Plaatzen kommen nach no wou et Virverkaaf gett.

5€ Viirverkaaf

8€ Oweskees

Et as Tombola op den Entreesticketen! Een klengt Messgescheck as eis ennerlaaf, et steet net op den Ticketen drop wat et ze gewannen gett an weinie den gewenner Publizéiert gett hei also nach déi Infoen:

1. preis 50€

2. preis 40€

3. preis 30€ 

4. preis 20€

5. preis 10€ 

Gewenner kommen den 22 . Oktober an Wort an gin och op Fb publiciteiert!

Mir freen eis een flotten Owend mat iech ze verbrengen

LEAVE A REPLY